Ανάθεση Ακινήτου στο Μεσιτικό Γραφείο Μίνα Χαρμπαλή

Διαθέτω ακίνητο με τα ακόλουθα στοιχεία:

*
*
*

Στοιχεία επικοινωνίας